Vrtné práce

Společnost GEOTREND v současné době provádí vrtné práce subdodávkou se spolupracujícími vrtnými firmami. Má k dispozici:

  • vrtnou soupravu pro železobetonové konstrukce do mocnosti železobetonu až 8 m
  • vrtnou soupravu pro jádrové inženýrskogeologické vrty
  • vrtnou soupravu pro hydrogeologické vystrojené vrty
  • vrtnou soupravu na pásovém podvozku pro jádrové inženýrskogeologické vrty

Společnost GEOTREND s.r.o. ve spolupráci se společností NOZA, s.r.o., připravuje nákup víceúčelové vrtné soupravy (vrty pro inženýrskou geologii, hydrogeologii, mělkou ložiskovou geologii, vrty pro kotvy aj.) na pásovém podvozku (viz vedlejší obrázek). Vrtné jádro analyzuje ve vlastní laboratoři mechaniky zemin.

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum