Geotrend s.r.o. - Geologické, inženýrské a hydrogeologické služby

GEOTREND s.r.o.

25 let tradice - 1991 - 2016


GEOTREND s.r.o. je prosperující česká společnost, která úspěšně působí v oboru geologie a geofyziky již 25 let a realizuje zakázky po celé ČR.

Zahájila svoji činnost jako sdružení podnikatelů v červnu 1991. Zpočátku působila převážně jako služba pro organizace zabývající se komplexním geologickým průzkumem, pro které prováděla měření soupravou těžké statické penetrace a mělkou karotážní soupravou s hloubkovým dosahem do 500 m.

Ing. Václav Starý

Zástupcem odpovědným za projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v rámci platné legislativy je Ing. Václav Starý, který má odbornou způsobilost v inženýrské geologii a geofyzice registrovanou na Ministerstvu životního prostředí pod číslem 1938/2005 a odbornou způsobilost v hydrogeologii registrovanou pod číslem 2020/2006. Ing. Václav Starý je rovněž způsobilý k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, konkrétně stanovení radonového indexu pozemku, s registrací u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pod číslem 9576/2003. Václav Starý je zároveň elektrotechnickým inženýrem se specializací v oborech sdělovací technika, mikroprocesory a mikropočítače a měření.

Ing. Václav Starý je dlouholetým členem České geologické společnosti (ČGS), České asociace pracovníků v aplikované geofyzice (ČAAG), České asociace inženýrských geologů (ČAIG) a České asociace hydrogeologů (ČAH). Společnost GEOTREND, s.r.o., je dále kolektivním členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

Více o naší firmě

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum