O nás

Geotrend s.r.o.

25 let tradice - 1991 - 2016


GEOTREND s.r.o. je prosperující česká společnost, která úspěšně působí v oboru geologie a inženýrská technologie již 25 let a realizuje zakázky po celé ČR.

Zahájila svoji činnost jako sdružení podnikatelů v červnu 1991. Zpočátku působila převážně jako služba pro organizace zabývající se komplexním geologickým průzkumem, pro které prováděla měření soupravou těžké statické penetrace a mělkou karotážní soupravou s hloubkovým dosahem do 500 m.

Historie firmy

V roce 1991 jsme zahájili svoji činnost jako sdružení podnikatelů. Nejprve jsme působili převážně jako služba pro organizace zabývající se komplexním geologickým průzkumem, pro kterou jsme prováděli měření soupravou těžké statické penetrace a mělkou karotážní soupravou s hloubkovým dosahem do 500 m. Většinu průzkumných zařízení jsme zakoupili díky úvěrům a leasingu u renomovaných tuzemských i zahraničních firem. Naším velkým úspěchem je vývoj a výroba řady doplňkových průzkumných zařízení zvláště geofyzikálních a geotechnikách sond ve vlastní vývojové dílně.

Naším předním odborníkem, který je odpovědným zástupcem za projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v rámci platné legislativy, je Ing. Václav Starý, který má odbornou způsobilost v inženýrské geologii a geofyzice registrovanou na Ministerstvu životního prostředí pod číslem 1938/2005 a odbornou způsobilost v hydrogeologii registrovanou pod číslem 2020/2006. Ing. Václav Starý je rovněž způsobilý k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. A to konkrétně stanovení radonového indexu pozemku s registrací u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pod číslem 9576/2003. Je zároveň elektrotechnickým inženýrem se specializací v oborech sdělovací technika, mikroprocesory a mikropočítače a měření.

Ing. Václav Starý je dlouholetým členem České geologické společnosti (ČGS), České asociace pracovníků v aplikované geofyzice (ČAAG), České asociace inženýrských geologů (ČAIG) a České asociace hydrogeologů (ČAH). Společnost GEOTREND s.r.o. je také kolektivním členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

V současné době máme k dispozici soupravu těžké statické penetrace, karotážní zařízení do penetrace, zařízení pro provádění statických zatěžovacích zkoušek, mělkou karotážní soupravu do hloubky 500 m, těžkou karotážní soupravu do hloubky 1500 m, soubor zařízení povrchové geofyziky (VES, VEP, VP, VDV, SEISMIKA, GEOSONAR, GEORADAR aj.), detektor radonu a další.

Pomocí uvedené techniky a s využitím obsáhlého archivu výsledků vlastních i cizích geologických a geofyzikálních průzkumných prací je společnost GEOTREND s.r.o. schopna provádět komplexní geologický a geofyzikální průzkum pro řešení rozmanitých průzkumných úkolů jako např.:

 • průzkumy pro zakládání všech druhů staveb
 • řešení stabilitních úloh sesuvných území
 • geotechnický dozor na stavbách
 • stanovení radonového indexu pozemku
 • mapování lokálních zvodnění vrstevnatých prostředí, zejména výsypkových těles
 • zjišťování průsaků hrází
 • zjišťování příčin statického narušení stavebních objektů
 • vyhledávání dutin a tektonických poruch podložív
 • ložiskové průzkumy stavebních materiálů (štěrkopísky, těsnící jíly, cihlářské hlíny atd.)
 • ložiskové průzkumy energetických surovin (ropa, uhlí, plyn)
 • ložiskové průzkumy rud
 • mapování ekologických zátěží a monitorování postupu sanace in situ atd.

Potřebujete spolehlivého poskytovatele služeb, jako jsou inženýrská technologie, povrchová geofyzika nebo geofyzika ve vrtech – karotáž? Kontaktujte naše specialisty. Všechny zakázky realizujeme k 100% spokojenosti zákazníků. Patříme k profesionálům ve svém oboru. Poskytujeme odborné služby zahrnující také konzultační činnost. Jsme připraveni vám kvalifikovaně poradit. Garantujeme vám bezkonkurenční ceny. Pokud si chcete objednat služby naší společnosti, stačí zadat do internetového vyhledávače klíčová slova geologie ČR nebo geologie Praha a okolí.

GEOTREND s.r.o. – vždy nalezneme optimální řešení!

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum