Ceník


STATICKÁ PENETRACE:

Měření statické penetrace mechanickým hrotem (QST, FS, Rf, QT)

600,- Kč/bm

Měření statické penetrace elektrickým hrotem (QST, FS, Rf)

700,- Kč/bm

Měření statické penetrace elektrickým hrotem (QST, FS, Rf, ud , úklon)

800,- Kč/bm

Měření rozptylu pórových tlaků (disipační test)

  25,- Kč/min

Geotechnická interpretace (Edef , fiu, cu, IP, IC, ID, Rd , zatřídění dle norem)

250,- Kč/bm

Měření GK/GGK ve stvolu po penetraci (jílovitost, objemová hmotnost)

300,- Kč/bm

Měření NNK/DIK ve stvolu po penetraci (pórovitost, vlhkost, vodonasycensost)

300,- Kč/bm

Zatlačování dělených tyčí objednatele do zeminového prostředí

300,- Kč/bm

Instalace čidel pórových tlaků nebo jiných snímačů objednatele do zeminového prostředí

400,- Kč/bm

Průběžný penetrační odběr jádra zeminy penetrační vzorkovnicí

600,- Kč/bm

Realizace vystrojené PVC pozorovací hydropenetrační sondy (samostatně bez penetrace)

900,- Kč/bm

Přeprava těžké měřící soupravy GEOTREND na lokalitu a zpět

45,- Kč/km

Interpretační práce dle požadavku objednatele, vypracování posudků a zpráv

450,- Kč/hod

 

 

STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Statická zatěžovací zkouška tuhou deskou 1000 cm2 s vyhodnocením

2.800,- Kč/zk

Statická zatěžovací zkouška tuhou deskou 5000 cm2 s vyhodnocením

6.000,- Kč/zk

Přeprava těžké měřící soupravy GEOTREND na lokalitu a zpět

45,- Kč/km

Interpretační práce dle požadavku objednatele, vypracování posudků a zpráv

450,- Kč/hod

 

 

KAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VRTECH:

GK gama karotáž

20,- Kč/bm

GGK-H gama-gama hustotní karotáž

40,- Kč/bm

GGK-HK gama-gama hustotní karotáž kompenzovaná

50,- Kč/bm

NNK neutron neutronová karotáž

40,- Kč/bm

NNK-K neutron neutronová karotáž kompenzovaná

50,- Kč/bm

EK elektrokarotážní měření (3 křivky)

20,- Kč/bm

LL3 tříelektrodový laterolog

20,- Kč/bm

IK indukční karotáž

20,- Kč/bm

KMS karotáž magnetické susceptibility

20,- Kč/bm

IMS spojité měření úklonu

10,- Kč/bm

IM bodové měření úklonu a azimutu

250,- Kč/bd

TM měření teploty kapaliny ve vrtu (termometrie)

10,- Kč/bm

TMD měření změny teploty ve zvoleném hloubkovém intervalu (termometrie diferenciální)

10,- Kč/bm

RM měření měrného elektrického odporu kapaliny ve vrtu (rezistivimetrie)

10,- Kč/bm

FM měření svislého průtoku kapaliny ve vrtu (flowmeter)

20,- Kč/bm

KM měřením skutečného průměru vrtu (kavernometrie)

30,- Kč/bm

KMXY nezávislá kavernometrie ve dvou na sebe kolmých směrech

40,- Kč/bm

AK standardní akustická karotáž (čas příchodu a amplituda prvního nasazení podélné vlny)

60,- Kč/bm

VAK vlnová akustická karotáž (záznam kompletního vlnového obrazu ve zvoleném hl. kroku)

150,- Kč/bm

CBL standardní akustický cementoměr (kontrola kvality spojení cement/pažnice)

60,- Kč/bm

VCBL vlnový akustický cementoměr (kontrola kvality spojení cement/pažnice, cement/hornina)

150,- Kč/bm

Karotážní měření v časové sazbě (např. hydrometodika RM/TM)

2000,- Kč/ho

Přistavení soupravy k vrtu

1000,- Kč/vrt

Přeprava těžké měřící soupravy GEOTREND na lokalitu a zpět

45,- Kč/km

Interpretační práce dle požadavku objednatele, vypracování posudků a zpráv

450,- Kč/ho

Vaše případné poptávky zasílejte e-mailem na níže uvedenou adresu. K poptávce přiložte, pokud možno, co nejpřesnější lokalizaci místa průzkumu. Obratem, nejpozději do 24 hodin, Vám zašleme naší nabídku.

geotrend@geotrend.cz

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum