Ložisková geologie

Ložiskově geologické průzkumy pro:

 • vyhledávání, kvantitativní a kvalitativní ohodnocení ložisek stavebních surovin obecně a zemníků v blízkosti rozsáhlých staveb (písky, štěrkopísky, cihlářské hlíny, těsnící jíly aj.)
 • vyhledávání, kvantitativní a kvalitativní ohodnocení ložisek energetických surovin (rašelina, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí aj.)
 • vyhledávání, kvantitativní a kvalitativní ohodnocení ložisek rud (železo, zlato, měď, zinek, wolfram, kobalt. aj.)

Výstupy ložiskového geologického průzkumu:

 •  lokalizace, horizontální a vertikální ohraničení ložiska
 • určování kvalitativních a technologických parametrů surovin (např. jílovitost štěrkopísků, výhřevnost a popelnatost uhlí, doporučení úprav pro zlepšení kvality pro požadovaný účel použití suroviny aj.)
 • určování kvantitativních parametrů surovin (výpočet celkových zásob, výpočet objemu kvalitativních bloků zásob aj.)

Způsoby ložiskového geologického průzkumu:

 •  archivní rešerše (pro místa s dostatečnou geologickou prozkoumaností)
 • geofyzikální průzkum pro lokalizaci a orientační ohraničení ložiska a pro lokalizaci průzkumných hlubinných sond
 • ložiskové jádrové a nejádrové průzkumné vrty
 • ložiskové jádrové a nejádrové penetrační sondy (pro jíly a písky)
 • karotážní měření ve vrtech a penetračních stvolech (karotážní měření v jádrových sondách pro kalibraci, karotážní měření v bezjádrových sondách pro zefektivnění průzkumu)

© 2016 GEOTREND s.r.o. - Komplexní geologický a geofyzikální průzkum